NIEUWS
Mededelingen

Kerstsluiting 19 december
tot 7 januari 2015


Lijst Familieboeken

Inloggen Digitaal Archief Familiedossiers niet meer mogelijk
Wordt donateur

Nieuwe verhalen

Stichting Indisch Familie Archief (SIFA) is een centrum voor informatievoorziening op genealogisch, biografisch
en iconografisch gebied betreffende Europeanen en daarmee gelijkgestelden in het voormalig Nederlands-Indië
ten dienste van hun nakomelingenschap.

SIFA, verzamelt, beheert, archiveert 'bronmateriaal' en tracht deze groeiende collectie als een deel van het
'Indisch cultureel erfgoed' te conserveren, toegankelijk te houden en aan te bieden.

Via deze website willen wij u een beeld geven over het ontdekken en herontdekken van familieculturen,
genealogische gegevens, familie-anekdotes, foto's et cetera. ten behoeve van uw onderzoek.

Voor inzage van documenten en nadere informatie etc., kunt u ons bezoeken aan het Haagse Gemeente Archief
in het Stadhuis,Spui 70, tel. (070)-7525836.


Digitaal Archief
Het bestuur heeft besloten geen rechtstreekse toegang te verlenen tot het digitale archief. De belangrijkste
reden is de bescherming van de privacy van in de dossiers vermelde personen. U kunt voortaan alleen toegang
tot ons archief krijgen via onze vrijwilligers, per e-mail, post of telefoon of een bezoek aan onze studiezaal.

info@indischfamiliearchief.nl

Indisch Familie Archief
Postbus 10300
2501 HH Den Haag
Tel: 070 7525836 

 Vorige pagina