Informatie aanvragen

 

Informatie via e-mail, post of telefoon

Voor informatie of een verzoek om informatie met betrekking tot een bepaalde familienaam of andere gegevens uit de collectie zijn wij op woensdag en donderdag gedurende de openingstijden telefonisch bereikbaar. U kunt ook een mail sturen naar info@indischfamiliearchief.nl of een brief naar ons correspondentieadres.  

Eigen opgave

Om na te kunnen gaan of we over gegevens beschikken voor uw familieonderzoek is het handig dat u onze onderzoek(st)er zo veel mogelijk informeert over de gegevens waarover u reeds beschikt.
 Voor deze informatie, kunt u, indien gewenst, gebruik te maken van ons formulier 'Eigen Opgave'.


Per generatiestap gebruikt u één formulier. Belangrijk is dat u de juiste persoon als hoofdpersoon kiest. 
Onderzoekt u de vaderskant van een persoon dan moet de vader van die persoon als hoofdpersoon worden vermeld. Onderzoekt u de moederskant dan is de moeder de hoofdpersoon. Door dit per generatie te herhalen gaat u steeds verder terug in de tijd.

Het formulier Eigen Opgave kunt u HIER downloaden, invullen en ons per e-mail toezenden. Indien mogelijk in PDF formaat, voorzien van een digitale handtekening. Maar u mag het natuurlijk ook per post verzenden.