Geschiedenis van het Indisch Familie Archief

 

Lampu templek - licht in het duister

De Stichting Indisch Familie Archief (IFA) is voortgekomen uit een particulier initiatief van de
heer D.A. (Dick) Visker (22 januari 1916 - 28 jul 2013), een amateurgenealoog, die in 1972 is
begonnen met het opzetten van een Indisch familiearchief.

Bijna fanatiek verzamelde hij zo veel mogelijk genealogische gegevens over de Europese en
Indo-Europese families uit het voormalige Nederlands-Indië en wat deze daar tot stand hadden
gebracht, bijgestaan door onder andere de heer L.J. (Louis) Barkey, die nog tot circa 2010
bij het IFA betrokken is geweest.
De heer Visker kreeg bij zijn project steun van onder andere de heer J.J.T. Boon, journalist en
schrijver, beter bekend onder zijn pseudoniem Tjalie Robinson. Tjalie Robinson, oprichter van het
tijdschrift Tong-Tong (vanaf 1978 Moesson), was ook medeoprichter van de Pasar Malam, vanaf
2009 Tong-Tong Fair genaamd.

Dhr. Visker begon het archief in zijn woning aan de Vreelandstraat 14 in Den Haag, maar bracht het naderhand over naar
het pand aan de Prins Mauritslaan 36 in Den Haag waar de redactie van het tijdschrift Moesson en het Indisch Wetenschappelijk Instituut gevestigd waren.

In 1995 verhuisde het IFA met Moesson naar Amersfoort, maar het keerde in 1998 terug naar Den Haag en vestigde zich
in een pand aan de Stadhouderslaan 2.

Eveneens in 1995, trad de heer Visker terug, werd de heer E.O. (Ernst) Kollmann (19 mei 1936 – 2 september 2009)
voorzitter en het IFA een stichting (14 juni 1995). 

Na het overlijden van de heer Kollmann is de heer I.W.R. (Roy) Bernasco voorzitter van het bestuur geworden.

Van september 2009 tot maart 2016 was het Indisch Familie Archief gehuisvest in het Haags Gemeentearchief.

In maart 2016 zijn we verhuisd naar de Centrale Bibliotheek, 4de verdieping, Spui 68, 2511 BT Den Haag, (070) 752 5836 (alleen tijdens de openingsuren).