Tarieven producten en diensten

 

Bijdrage in de kosten voor bezoek aan het Indisch Familie Archief*          €   7,-    voor niet-donateurs

Toezending kopieën van dossiers                                                             €   5,-    minimaal, per zending

Toezending enkele gegevens uit archief                                                   € 12,-    minimaal, per zending

Onderzoek** IFA medewerkers                                                               €   7,-    starttarief, t.b.v. donateurs 

Kopieerkosten van bescheiden                                                                 €   0,30 per kopie 

 

Als donateur* is een bezoek aan het Indisch Familie Archief gratis. Donateurschap is al vanaf € 20,- per kalenderjaar
(meer mag natuurlijk ook!) Kijk voor meer informatie Donateurs.

*   Een donatie geldt voor het kalenderjaar waarin de donatie gedaan wordt. Maar een donatie die op of na
     1 november van het kalenderjaar gedaan wordt, geldt tevens voor het erop volgende kalenderjaar.

** Onderzoek: de hoogte van de kosten hangt af van de tijd die de vrijwilliger aan het onderzoek moet besteden.
     De kosten zullen in ieder geval niet hoger zijn dan € 49,-, exclusief verzend- en administratiekosten.
     De exacte kosten worden in overleg met de verzoeker van het onderzoek vastgesteld.

 

Donaties en de kosten van verzoeken tot toezending van een kopie van een dossier (alleen voor donateurs) en eventuele
kosten voor onderzoek kunnen  worden overgemaakt op ABN/AMRO rekeningnummer:

          NL20 ABNA 0516 7686 70  t.n.v. Stichting Indisch Familie Archief Den Haag

 

Buitenlandse betalingen/ Payments from abroad:

IBAN: NL20 ABNA 0516 7686 70

BIC: ABNA NL 2A

 

Prijswijzigingen voorbehouden