Tarieven producten en diensten

Per 1 januari 2019

 

Donateurschap *                                                                                         € 25,00 per kalenderjaar

Bezoek aan het Indisch Familie Archief                                                     € 10,00 (geen kosten voor donateurs)

Toezending enkel gegeven                                                                          € 10,00  (geen kosten voor donateurs)

Onderzoek, uitsluitend t.b.v. donateurs**                                                   € 10,00  starttarief                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kopieerkosten van bescheiden                                                                    € 0,30 per kopie

 

*   Donateurschap: een donatie geldt voor het kalenderjaar waarin de donatie gedaan wordt. Maar een donatie die op of na 1 november van het kalenderjaar gedaan wordt, geldt tevens voor het erop volgende kalenderjaar. 

** Onderzoek: de hoogte van de kosten hangt af van de tijd die de vrijwilliger aan het onderzoek moet besteden.
De kosten zullen in ieder geval niet hoger zijn dan € 50,- exclusief eventuele verzendkosten. De exacte kosten worden in overleg met de verzoeker van het onderzoek vastgesteld

Als gegevens per post verzonden moeten worden, worden de verzendkosten in rekening gebracht.

Donaties en kosten kunnen worden overgemaakt op ABN/AMRO rekeningnummer:

NL20 ABNA 0516 7686 70  t.n.v. Stichting Indisch Familie Archief Den Haag

Buitenlandse betalingen/ Payments from abroad:

IBAN: NL20 ABNA 0516 7686 70

BIC: ABNA NL 2A