Foto's in het Indisch Familie Archief

Hieronder treft u de lijst foto's aan die zich in ons archief bevinden. De lijst is op alfabetische volgorde van familienaam. 
In verband met de privacy bescherming, zijn uitsluitend de namen raadpleegbaar.                                                               

In sommige gevallen betreft het niet een originele foto maar een afbeelding uit een tijdschrift of krant.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot info@indischfamiliearchief.nl.

.

INDEX FOTO'S IN HET IFA