Informatie aanvragen

 

Informatie via e-mail, post of telefoon

Voor informatie of een verzoek om informatie met betrekking tot een bepaalde familienaam of andere gegevens uit de collectie kunt een mail sturen naar info@indischfamiliearchief.nl.
Wij zijn op woensdag en donderdag gedurende de openingstijden telefonisch bereikbaar.

Eigen opgave

Om na te kunnen gaan of we over gegevens beschikken voor uw familieonderzoek is het handig dat u onze onderzoek(st)er zo veel mogelijk informeert over de gegevens waarover u reeds beschikt.
 Voor deze informatie, kunt u, indien gewenst, gebruik te maken van ons formulier 'Eigen Opgave'.


Per generatiestap gebruikt u één formulier. Belangrijk is dat u de juiste persoon als hoofdpersoon kiest. 
Onderzoekt u de vaderskant van een persoon dan moet de vader van die persoon als hoofdpersoon worden vermeld. Onderzoekt u de moederskant dan is de moeder de hoofdpersoon. Door dit per generatie te herhalen gaat u steeds verder terug in de tijd.

Het formulier Eigen Opgave kunt u HIER downloaden, invullen en ons per e-mail toezenden.