Veelgestelde Vragen

We hebben de meest gestelde vragen, met een verwijzing naar de antwoorden op deze website voor u op een rij gezet. Als u
niet vindt wat u zoekt, kunt u vanzelfsprekend ook direct contact met ons opnemen.

 

Welke informatie kan ik aantreffen in een familiedossier?

Een dossier kan zeer uitgebreid zijn, maar ook heel summier.

U kunt er in aantreffen: afdrukken uit de Indische adresboeken, grafschriften van Bloys van Treslong Prins, gegevens uit de Regeringsalmanakken (zg. fiches), indien bekend het familiewapen, overlijdensadvertenties en soms eigen opgaven en aanzetten tot een genealogie.

Heeft het Indisch Familie Archief een digitaal archief dat ik online kan bezoeken?

Nee, het archief van de Stichting Indisch Familie Archief is niet rechtstreeks digitaal te raadplegen, om redenen van privacy. 

Kan ik bij het Indisch Familie Archief originele akten vinden, van geboorte, huwelijk of overlijden?

Nee, de originele akten bevinden zich in Indonesië, voor zover deze de Japanse bezetting, aantasting door het klimaat of
anderszins hebben overleefd.

De akten bevinden zich niet in het Arsip Nasional te Jakarta, maar in de kantoren van de plaatselijke Burgerlijke Stand.
Sommige Burgerlijke Standen zijn door het kerkgenootschap The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (de Mormonen) verfilmd. U kunt deze microfilms bekijken in een van hun centra. Waar deze centra zich bevinden, vindt u op hun website www.familysearch.org.  

Kan ik bij het Indisch Familie Archief gegevens vinden van mogelijk nog levende personen?

Nee, om redenen van privacy verstrekt het Indisch Familie Archief geen gegevens van mogelijk nog levende personen.

Beschikt het Indisch Familie Archief over gegevens van families die in het huidige Indonesië wonen?

Nee, Het Indisch Familie Archief beschikt niet over gegevens van personen die in het huidige Indonesië wonen.

 Kan ik bij het Indisch Familie Archief Burgerlijke Stand-gegevens van inlandse, niet Europese personen vinden?

Nee, in Nederlands-Indië werden alleen Burgerlijke Stand-gegevens bijgehouden van Europese inwoners en daarmee gelijkgestelden.

 Bij het Indisch Familie Archief kan ik de Regeringsalmanakken voor Nederlands-Indië raadplegen. Welke gegevens kan ik hierin vinden?

In de Regeringsalmanakken kunt u, onder andere, gegevens van Burgerlijke Stand vinden van 1828 tot en met 1923.

In de Regeringsalmanakken worden vermeld: de data en namen van de geborenen, gehuwden of overledenen.
Dit gebeurt per Residentie. De ouders van de geborenen of gehuwden worden doorgaans niet vermeld.

 Kan ik in de adresboeken in de Regerings Amakken straatnaam-adressen vinden waar mijn familie
gewoond heeft?

Nee, in de adresboeken worden woonplaatsen genoemd. Er wordt slechts bij hoge uitzondering een straatnaam genoemd.
In de Regeringsalmanakken treft u de adresboeken aan van 1899 tot 1941 (er ontbreken enkele jaren).

Kan ik bij het Indisch Familie Archief stamboekgegevens van KNIL-militairen en ambtenaren vinden?

Nee, voor stamboekgegevens van KNIL-militairen en ambtenaren kunt u terecht bij het Nationaal Archief te Den Haag en het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.

Waar kan ik gegevens vinden over personen die geïnterneerd waren in Japanse krijgsgevangenkampen?

Een deel van de Japanse registratiekaarten van Nederlandse krijgsgevangenen is te vinden bij het Nationaal Archief
op www.gahetna.nl.

Waar kan ik gegevens vinden over personen die geïnterneerd waren in Japanse burgerkampen?

Richt u voor deze gegevens tot:

Het Nederlandse Rode kruis, afdeling oorlogsnazorg                                                                                                                                     Leeghwaterplein 27                                                                                                                                                                                           2521 CV Den Haag                                                                                                                                                                                            website http://www.rodekruis.nl/

In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen alleen gegevens van naaste familieleden worden opgevraagd.                     U kunt ook kijken op  www.japanseburgerkampen.nl

Beschikt het Indisch Familie Archief over passagierslijsten van boten?

Nee, het Indisch Familie Archief beschikt niet over passagierslijsten van boten.

Waar kan ik gegevens vinden van personen die in Nederland zijn overleden?

Van in Nederland overleden personen kunnen persoonskaarten worden aangevraagd bij het Centraal Bureau Genealogie te Den Haag. Zie www.cbg.nl