Donateurs

Een stichting kan niet zonder donateurs. Donateurs maken het mogelijk om het verleden, generatie op
generatie, voor de toekomst te borgen als onderdeel van het Indisch erfgoed. Donateur wordt u vanaf € 25,-
per kalenderjaar.

Als u onze Stichting Indisch Familie Archief wilt ondersteunen door middel van een donatie, dan kunt u
uw bijdrage over maken 
naar bankrekeningnummer:

NL20 ABNA 0516 7686 70  t.n.v. Stichting Indisch Familie Archief Den Haag

Buitenlandse betalingen/ Payments from abroad:

IBAN: NL20 ABNA 0516 7686 70

BIC: ABNA NL 2A

Graag onder vermelding van: donatie voor het betreffende kalenderjaar en de naam en de woonplaats
van de donateur

Voordelen:

-Aan donateurs vragen we geen bijdrage voor een bezoek aan het Indisch Familie Archief

-U kunt op aanvraag kopieën of delen van  familiedossiers thuisgestuurd krijgen.

-Tevens ontvangen donateurs het IFA Bulletin dat tweemaal per jaar, in juni en december, verschijnt.

-T.b.v. donateurs kan op verzoek onderzoek gedaan worden.

-Daarnaast ontvangen donateurs een uitnodiging voor de lezing die het IFA jaarlijks organiseert.