Over Ons

Onderzoek doen naar Europese families uit Nederlands-Indië is niet altijd eenvoudig. Een deel van de gegevens is,
verloren gegaan. Soms is er zelfs niets geregistreerd. De oprichter van het Indisch Familie Archief, de heer D.A.
(Dick) Visker, onderkende al in 1972 dat de Indische familiegeschiedenis alleen bewaard kon worden, als zo snel
mogelijk alles wat nog bekend is, zou worden verzameld en vastgelegd.

Dat bleek een groot succes. Dick Visker legde daarmee de basis voor onze collectie. De bijzondere verzameling
van het Indisch Familie Archief is tot stand gekomen door de jarenlange, belangeloze inzet van een groot
aantal vrijwilligers. Het archief wordt financieel gedragen door zijn donateurs.

Het Haags Gemeentearchief is in 2009 bereid gevonden het Indisch Familie Archief te huisvesten. Wij mogen
gebruikmaken van een gedeelte van de studiezaal en van de depotruimte van Het Haags Gemeentearchief.

Ik wil daarom afsluiten met het uiten van onze hartelijke dank aan allen die ons werk steunen en gesteund hebben.

 

mr. I.W.R. (Roy) Bernasco,

voorzitter